Przygotowanie przed znieczuleniem

Zdrowie dziecka ma bardzo duże znaczenie w odniesieniu do znieczulenia. W związku z tym, będzie Pan pytany/Pani pytana o:

 • wszelkie choroby występujące obecnie lub przebyte w przeszłości;
 • alergie;
 • leki przyjmowane obecnie lub w ostatnim miesiącu;
 • wcześniejsze znieczulenia i czy wystąpiły jakiekolwiek problemy;
 • członków rodziny, u których wystąpiły problemy ze znieczuleniem;
 • masę ciała;
 • obluzowane lub sztuczne zęby;
 • chorobę lokomocyjną lub złe samopoczucie po znieczuleniu albo zabiegu;
 • palenie papierosów lub wapowanie;
 • ciążę;
 • wszelkie złe doświadczenia związane z systemem opieki zdrowotnej.

W szczególności należy poinformować anestezjologa, jeżeli dziecko jest lub niedawno było przeziębione albo występował u niego inny problem z układem oddechowym. Zwiększa to ryzyko wystąpienia powikłań związanych ze środkami znieczulającymi i może wystąpić konieczność przełożenia operacji na późniejszy termin, jeżeli nie jest to coś bardzo pilnego.