Prawo dzieci i młodzieży do informacji i przygotowania

Dzieci i młodzież chcą wiedzieć, co się z nimi będzie działo i chcą brać udział w procesie leczenia terapeutycznego dotyczącym ich osoby. W przypadku opieki i leczenia przepisy prawa wymagają takiego przekazania informacji oraz przeprowadzenia przygotowań, aby dziecko lub młoda osoba była je w stanie zrozumieć i przyswoić.

Przyjęta w 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja Praw Dziecka dąży do tego, aby zawsze dobro dziecka i młodzieży było stawiane na pierwszym miejscu. Konwencja jasno stwierdza, że dorośli są zobowiązani do włączenia dzieci i młodzieży w dotyczący ich proces terapeutyczny i opiekę zdrowotną. Dzieci i młodzież mają prawo być traktowane z szacunkiem, mieć swoje zdanie, angażować się i uzyskiwać informacje.