Pozostawanie na czczo

Należy przestrzegać otrzymanych instrukcji dotyczących pozostawania na czczo.

Jest to związane z ryzykiem cofania się pokarmów lub płynów z żołądka, co mogłoby spowodować bardzo poważne problemy dotyczące dróg oddechowych i płuc. W związku z tym należy zawsze szczerze poinformować lekarza, kiedy ostatnio dziecko piło i jadło, nawet jeżeli oznaczałoby to konieczność poczekania lub późniejszego wykonania operacji.

W przypadku płynów konieczny jest krótszy okres pozostawania na czczo niż w przypadku pokarmów stałych. Jednakże różne napoje wymagają różnych czasów pozostawania na czczo. Przykładowo soki i jogurty potrzebują dłuższego czasu na przejście przez układ pokarmowy niż woda, napoje gazowane i kawa. Mleko z piersi i mleko modyfikowane leżą pośrodku pomiędzy płynami i pokarmami stałymi. Jeżeli cokolwiek w przekazanych instrukcjach dotyczących pozostawania na czczo nie jest jasne, należy skontaktować się ze szpitalem.