Na sali pooperacyjnej

Po zakończeniu operacji dziecko zostanie przeniesione na salę pooperacyjną. Kiedy będzie już pora, aby się tam udać, ktoś o tym Pana/Panią powiadomi. Należy dopilnować, aby można było się do Pana/Pani dodzwonić. Należy przebywać w poczekalni lub w pobliżu.

Sala pooperacyjna to na ogół duży pokój, gdzie zapewniana jest opieka nad kilkoma pacjentami w różnym wieku. Jedzenie i picie jest surowo zabronione na sali pooperacyjnej, gdyż może to być nieprzyjemne dla dziecka oraz innych pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Należy wyciszyć telefony komórkowe. Można wysyłać wiadomości tekstowe, ale w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej należy wyjść z sali pooperacyjnej.

Niektóre dzieci i młodzież są zdenerwowani i wymagają pocieszenia, ale większość dzieci jest zmęczona i najlepiej jest pozwolić im się wybudzić w swoim czasie. Wszyscy pacjenci otrzymują tlen doprowadzany do twarzy. Prowadzone jest uważne monitorowanie stanu wentylacji, tętna i poziomu utlenowania krwi. Kiedy dziecko spełni kryteria wypisu z sali pooperacyjnej, można powrócić na oddział albo do domu.