Boy in blue sweater with plaster on forehead is pouting and looking sad.

Po urazie lub operacji z uszkodzonego obszaru lub miejsca operacji wysyłane są do mózgu sygnały, które odpowiadają za odczuwanie bólu. To uczucie pochodzi częściowo z tych sygnałów, ale jest również modyfikowane emocjami (takimi jak strach lub lęk), wspomnieniami (dobrymi i złymi) oraz wcześniej odczuwanym bólem.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ból to indywidualne doznanie. Każdy z nas odczuwa swój własny ból i nikt inny nie może powiedzieć jak to jest ani jakie jest jego nasilenie.

Ból często występuje po zabiegach operacyjnych i jest silniejszy po poważniejszych operacjach. Ból na ogół słabnie w ciągu kilku pierwszych dni po operacji. Bardzo ważne jest wyjaśnienie dziecku, że ból nie będzie trwać wiecznie i będzie stopniowo słabnąć. Natężenie bólu zmienia się w trakcie dnia i często jest większe podczas ruchu. Dziecko może odczuwać ból, śpiąc, odpoczywając lub bawiąc się. Niektóre dzieci okazują ból, płacząc, wiercąc się lub trzymając za bolesny obszar, a inne mogą się bardzo wyciszyć i wycofać.

Odwracanie uwagi od bólu jest naturalnym działaniem i można je stosować w ramach postępowania przeciwbólowego. Ważne jest, aby pomóc dziecku w opisaniu jego uczuć oraz ocenianie bólu dziecka w celu wdrożenia optymalnego leczenia bólu. Innymi słowy nie ma sensu udawać bohatera i nie narzekać na ból.