Welkom bij de MediPrep

Hier kunnen kinderen van alle leeftijden en alle cognitieve niveaus meer te weten komen over het menselijke lichaam, hoe het is om in een ziekenhuis te zijn en wat er voor, tijdens en na anesthesie en een heelkundige ingreep gebeurt. Hier kunt u zich als ouder eveneens op het ziekenhuisbezoek van uw kind voorbereiden.

Voor kinderen en jongeren kunnen een bezoek aan de dokter en gezondheidszorgprocedures een bron van bezorgdheid en stress vormen. Ze moeten naar een andere, vreemde omgeving gaan, waar ze nieuwe mensen ontmoeten en met nieuwe routines geconfronteerd worden. Ze moeten onderzoeken ondergaan, monsters meebrengen om te laten testen, behandelingen ondergaan en eventueel aan een heelkundige ingreep met anesthesie worden onderworpen. Dergelijke gebeurtenissen en ervaringen blijven vaak nog lang in het geheugen hangen, ook als alles goed verloopt, maar soms ook omdat er zich problemen voordoen of omdat de behandeling ingewikkeld is. Dit kan op korte en lange termijn gevolgen hebben voor kinderen, jongeren en hun familie. Daarom wordt alles in het werk gesteld om deze gevolgen te beperken.

Een goede voorbereiding doet medische stress en bezorgdheid bij kinderen en jongeren afnemen. Dit maakt de procedures eenvoudiger en vermindert eventuele negatieve effecten op korte en lange termijn. Het helpt om te kunnen omgaan met wat er is gebeurd, en om eventuele latere medische zorg en behandelingen beter het hoofd te bieden. Om in staat te zijn om alles wat ze horen, lezen, zien en ervaren ook te verwerken en te begrijpen, is het eveneens belangrijk dat kinderen en jongeren herhaaldelijk de kans krijgen om zich op verschillende manieren voor te bereiden.

Als ouder of voogd kent u uw kind het best. U bent de belangrijkste band tussen uw kind en ons ziekenhuispersoneel. U bent een bijzonder nuttige steun voor uw kind. Het is belangrijk dat u zich goed geïnformeerd voelt, en zich in de situatie kunt vinden. Daarom willen we u helpen om beter voorbereid te zijn en alles te begrijpen.

Gelieve ons ook te laten weten of u of uw kind zich zeer grote zorgen maken over wat er staat te gebeuren, of als u met andere vragen zit. Wij staan voor u klaar om op uw vragen te antwoorden en u te helpen.