Volwassenen stellen zich in de plaats van kinderen en nemen de eigen kijk van kinderen over

Kinderen en volwassenen hebben vaak een andere kijk op de dingen en ervaren die anders. Sommige dingen die een volwassene als belangrijk beschouwt, kunnen kinderen en jongeren snel ontgaan. Kinderen zijn bijzonder bezorgd over dingen die volwassenen als routine beschouwen. Daarom moeten we luisteren naar de mening van kinderen, hun gevoelens en hoe zij iets ervaren, en daar rekening mee houden.

Om aan de behoeften van kinderen en jongeren te voldoen, is het belangrijk om te weten waar zij vragen over hebben. Wat denken ze en wat voelen ze? Hoe reageren zij op verschillende situaties en gebeurtenissen? Hoe gaan ze daarmee om? Neem tijd om te luisteren en te reageren, en respecteer de mening van uw kind over wat er staat te gebeuren of wat er gebeurd is. Stel uw kind gerust dat er geen domme vragen zijn, en dat alle vragen ook gesteld mogen worden. Besteed aandacht aan de vragen, de gezichtsuitdrukkingen en signalen die aangeven hoe uw kind zich voelt. Geef waarheidsgetrouwe uitleg aan uw kind als het een heelkundige ingreep moet ondergaan. Zeg nooit dat het geen pijn zal doen als dat wel het geval kan zijn, maar leg uit dat de meeste pijn tegenwoordig kan worden tegengegaan of verminderd.