Net als bij een geneesmiddel zijn er voor jong en oud aan anesthesie risico’s verbonden. Maar na vele jaren ontwikkeling van instrumenten, geneesmiddelen, procedures en kennis zijn de risico’s verbonden met anesthesie aanzienlijk verminderd en op vandaag veilig geworden. Om dit in perspectief te stellen: het risico op ernstige schade door anesthesie is veel kleiner dan het risico tijdens het rijden in een auto.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van risico’s en hoe vaak die zich kunnen voordoen.

Risico Risiconiveau Beschrijving
Rusteloosheid 1 op 10 Zeer gewoon
Misselijkheid 1 op 10 Zeer gewoon
Duizeligheid 1 op 10 Zeer gewoon
Hoofdpijn 1 op 100 Gewoon
Infectie in de borstkas 1 op 1000 Ongewoon
Schade aan tanden 1 op 1000 Ongewoon
Bewustzijn 1 op 1000 Ongewoon
Ernstige allergie voor medicijnen 1 op 10.000 Zelden
Ernstige complicatie van lokale anesthesie 1 op 10.000 Zelden
Ernstige complicatie van sterke pijnstillers 1 op 10.000 Zelden
Hersenschade < 1 op 100.000 Zeer zelden
Dood << 1 op 100.000 Uiterst zelden

Bron: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (in het Engels)