Reacties van kinderen en jongeren op een verblijf in het ziekenhuis, anesthesie en heelkundige ingrepen

De reacties van kinderen en jongeren hangen af van hun leeftijd, begrip, diagnose, behandeling en ervaringen met gezondheidszorg.

Sommige kinderen lijken niet echt stil te staan bij hun ziekenhuisopname, terwijl andere kinderen sterker reageren, sommigen meteen, anderen later. Deze reacties kunnen moeilijk te begrijpen zijn en kunnen op vreemde momenten opduiken of geen verband houden met de medische zorg. Reacties kunnen een vorm van bezorgdheid inhouden: depressief of teruggetrokken zijn, niet praten, inactief zijn, of problemen om te eten of te slapen. Let op deze reacties en zorg ervoor dat u beschikbaar bent om uw kind te helpen als deze reacties zich voordoen. Vele kinderen en jongeren hebben meer behoefte een geborgenheid overdag en willen misschien dat u ‘s nachts bij hen slaapt zodat ze zich veilig voelen.

Wees alert voor de emoties, gedachten en bezorgdheden van uw kind. Geef uw kind tijd en de geborgenheid die het nodig heeft om een gevoel van welzijn en veiligheid te creëren. Denk eraan dat uw eigen emoties gemakkelijk op uw kind worden overgedragen. Probeer daarom kalm te blijven, zelfs als u zich zorgen maakt.

Neem contact op met de medische diensten als u vragen hebt of als u ergens niet zeker over bent. Wij staan voor u klaar om hulp en steun te bieden.