Geef kinderen en jongeren meerdere kansen om te verwerken wat er is gebeurd. Dit geldt zowel bij een eerste ziekenhuisopname als bij een van vele ziekenhuisverblijven. Ze kunnen een andere mening hebben omdat ze verschillende dingen hebben ervaren, opgegroeid zijn en zich ontplooid hebben. Probeer om u een beeld te vormen van de huidige perceptie van uw kind en help het kind om dit aan te passen.

Praat met uw kind over wat het zelf over het ziekenhuisverblijf vindt. Herkenning en recreatie van situaties en gebeurtenissen is belangrijk voor hun verwerking. Moedig hen aan om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten. Overloop de gebeurtenissen samen en probeer alles een zin te geven. Help uw kind om na te denken over anderen die zich in een zelfde situatie bevonden.

De MediPrep kan hierbij een grote hulp zijn. We moedigen u als ouder of voogd aan om uw kind aan te zetten regelmatig de MediPrep te bezoeken, evenals de sociale media die er beschikbaar zijn, zelfs na het ziekenhuisverblijf.

Neem contact op met de medische diensten als u vragen hebt of als u ergens niet zeker over bent. Wij staan voor u klaar om hulp en steun te bieden.

Boy with blue and round glasses is lying in bed looking at a tablet.