Kleuters (3-6 jaar)

Kleuters leven in een wereld vol fantasie en magische ideeën.

In hun wereld raken dingen op vreemde wijze met elkaar vermengd en verstrengeld. Oorzaak en gevolg kunnen worden omgewisseld, waardoor het kind bepaalde dingen anders aanvoelt. Ze kunnen problemen hebben om hun innerlijke gevoelens te onderscheiden van de wereld buiten. Pijn kan bijvoorbeeld voor een kind iets lijken dat alleen maar van buitenaf komt, maar het kan ook vanbinnen zitten.

Het kind heeft een grof begrip van wat er in het lichaam zit. Ze beschouwen al hun lichaamsdelen als kwetsbaar en zijn vaak zeer bang voor lichamelijke verwondingen. Het is daarom belangrijk om goed aan te geven welk lichaamsdeel er zal worden behandeld, en welke lichaamsdelen niets zullen ondervinden. Omdat kinderen in deze leeftijdsgroep gemakkelijk schuldgevoelens hebben, is het ook belangrijk om hen uit te leggen dat de ziekte of situatie niet hun schuld is.

Tot ze schoolrijp zijn, voelen kinderen zich erg bang voor het onbekende in de vorm van monsters, spoken of gemaskerde figuren. Daarom kunnen sommige kinderen bang reageren wanneer ze personeel zien met een haarnetje op of met een chirurgisch masker aan.

Het voorbereiden van een kind van deze leeftijdsgroep moet kort en eenvoudig blijven. Kinderen leren door te spelen, daarom kan een “dokterstas” zeer nuttig zijn. Kleuters hebben een beperkt tijdsgevoel. De voorbereiding spreidt u best over een week. Geef hen dan een of twee dagen voordat ze naar het ziekenhuis moeten wat meer details.