Kinderen en jongeren voorbereiden op een ziekenhuisverblijf, anesthesie en een heelkundige ingreep

Een goede voorbereiding doet stress en bezorgdheid bij kinderen en jongeren afnemen.

Dit maakt de procedures eenvoudiger en vermindert eventuele negatieve effecten op korte en lange termijn. Het helpt om te kunnen omgaan met wat er is gebeurd, en om eventuele latere verzorging en behandelingen beter het hoofd te bieden.

De voorbereiding moet continu zijn: geef kinderen verschillende manieren om te verwerken wat ze horen, lezen, zien en voelen. Help hen om verschillende delen van onze website te bekijken en om deze pagina’s meermaals te lezen. Moedig hen ook aan om hun gedachten en vragen te tekenen, te schilderen, op te nemen, op te schrijven of op een andere manier uit te drukken.

Vroegere gezondheidszorg en behandelingen kunnen stress en bezorgdheid doen toenemen, vooral na een slechte ervaring. Een zelfde of ergere ervaring verwachten is heel gewoon, maar een goede ervaring kan deze vicieuze cirkel vaak doorbreken. Door hun groei en ontwikkeling sinds de laatste keer kan een andere voorbereiding nodig zijn en kunnen ze andere dingen begrijpen. Probeer om een goed beeld te hebben van het huidige begripsniveau van uw kind, en bereid uw kind daarna in functie hiervan voor. Maak gebruik van de aangeboden voorbereidingsprogramma’s, zelfs als u denkt dat zij gewoon herhalen wat tijdens een vorig ziekenhuisbezoek is gebeurd. Uw kind kan vergeten zijn wat het vroeger heeft geleerd, en nu uw kind groter is geworden, kan het ook meer begrijpen.

Wees eerlijk wanneer u uw kind op het juiste moment gaat voorbereiden, ongeacht zijn of haar leeftijd. Het juiste moment is wanneer uw kind rustig, kalm, nieuwsgierig en geïnteresseerd is in wat er gaat gebeuren. Wees bewust van de bedenkingen en reacties die kunnen opduiken over een ziekenhuisverblijf, anesthesie en een heelkundige ingreep.