Het recht van kinderen en jongeren op informatie en voorbereiding

Kinderen en jongeren willen weten wat er met hen gaat gebeuren en willen betrokken zijn bij hun verzorging. Wat verzorging en behandeling betreft, is het een wettelijk recht om informatie en voorbereiding te krijgen op een manier die het kind of de jongere kan begrijpen en assimileren.

HetVN-verdrag inzake de rechten van het kind (1989) streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de beste belangen van kinderen en jongeren in alle situaties op de eerste plaats komen. Het Verdrag stelt duidelijk dat volwassenen verplicht zijn om kinderen en jongeren te betrekken in hun eigen gezondheidszorg en behandeling. Ze hebben het recht om met respect te worden behandeld, hun mening te mogen hebben, betrokken te mogen zijn en informatie te kunnen krijgen.