Vurdere smerte hos barn

Smerten vurderes regelmessig for å fastsette hvor sterk smerten er, hvor den er og effekten av smertelindringen. Mange barn kan selv fortelle om smerten, og foreldre kan også ofte være til hjelp.

Det kan være vanskelig å vurdere smerte hos nyfødte og små barn. Når det gjelder de minste barna, brukes det en atferdsbasert smerteskala. Smertemålingsverktøy kan brukes avhengig av barnets alder og forståelsesnivå. Her brukes det ofte en ansiktsskala og en tallskala fra 1 til 10.