Velkommen til MediPrep

Her kan barn i alle aldre og forståelsesnivåer lære mer om kroppen, hvordan det er å være på sykehus og hva som skjer før, under og etter narkosen og operasjonen. Her kan du som forelder også forberede sykehusoppholdet til barnet.

For barn og unge kan sykehusbesøk og -prosedyrer virke skremmende og stressende. De må kanskje møte nye mennesker og forholde seg til nye og ukjente omgivelser samt nye rutiner. Det kan hende at de blir undersøkt, at de må avgi prøver for undersøkelser, at de må gjennomgå behandling og kanskje også gjennomgå en operasjon med narkose. Slike hendelser og opplevelser blir ofte husket om alt går bra, og i enda større grad hvis det oppstår problemer eller vanskeligheter eller hvis behandlingen er komplisert. Dette kan ha kortsiktige og langsiktige effekter på barn, unge og familier, så man gjør alt man kan for å redusere slike påvirkninger.

Gode forberedelser reduserer behandlingsrelatert stress og bekymring hos barn og unge. Dette gjør prosedyrene enklere og reduserer de kortsiktige og langsiktige negative effektene. Det gjør det lettere å håndtere hva som har skjedd og gjør en bedre i stand til å takle fremtidig omsorg og behandling. For at barn og unge skal kunne bearbeide og forstå det de hører, leser, ser og opplever, er det også viktig at de får gjentatte muligheter til å forberede seg selv på ulike måter.

Som forelder eller foresatt kjenner du barnet ditt best. Du er den viktigste koblingen mellom barnet og vi som jobber på sykehuset. Du er den viktigste støtten for barnet. Det er viktig at du føler deg godt informert om og trygg på situasjonen. La oss derfor hjelpe deg med å bli bedre forberedt og få en bedre forståelse.

La oss også vite om barnet er veldig redd for det som skal skje, eller om dere har andre bekymringer. Vi er her for å svare på spørsmål og hjelpe dere.