Voksnes holdning til barnets synspunkt og barnets eget synspunkt

Det varierer ofte hvordan barn og voksne ser på og føler ting. Ting som en voksen betrakter som viktig, kan fort bli feid til side av barn og unge. Det som voksne betrakter som rutine, kan være det som bekymrer barna mest. Derfor bør man lytte og ta hensyn til barnets synspunkter, følelser og forståelse.

For å kunne tilfredsstille behovene til barn og unge, er det viktig å vite hva de lurer på. Hvordan tenker og føler de? Hvordan reagerer de på ulike situasjoner og hendelser? Hvordan klarer de seg? Ta deg tid til å lytte, svare på og respektere barnets syn på hva som skal skje eller har skjedd. Understrek for barnet at det ikke finnes spørsmål som er dumme eller feil å spørre om. Vær oppmerksom på spørsmål, ansiktsuttrykk og signaler som viser hva barnet føler. Gi barnet en ærlig forklaring hvis det skal opereres. Si aldri at det ikke vil gjøre vondt hvis det ikke er tilfelle, men si at man kan stoppe eller redusere de fleste smerter i dag.