Tenåringer

Tenårene er en svært turbulent tid i livet, full av fysiske og følelsesmessige endringer. Det er vanlig at man ikke føler seg normal eller god nok.

Tenåringer tror at alt dreier seg om dem. De tror ofte at ingen andre har gått gjennom de samme tingene eller hatt de samme følelsene som dem. Å få hjelp til kroppsfunksjoner på grunn av sykdom, er vanskelig å takle for tenåringer, og dette får dem til å føle seg mindre hel og at de mister kontroll.

Tenårene er en tid der man løsriver seg og får et behov for å bestemme ting selv. Tenåringer har et stort behov for å ta et skritt tilbake og tydelig vise sin selvstendighet ved å distansere seg selv fra den nærmeste familien. En økt avhengighet, som kan være en naturlig konsekvens av sykdom, kan derfor blir vanskelig for alle involverte. Men bak den tøffe fasaden er det ofte en liten, usikker og redd person som har et stort behov for hjelp og som innerst inne er svært takknemlig for all hjelp og støtte.

I forbindelse med narkose er det ofte en frykt for å våkne midt under operasjonen eller ikke å våkne i det hele tatt etterpå. Det er også ofte en frykt for å miste kontrollen, at man sier noe upassende eller at man ikke klarer å kontrollere blæren eller tarmen.

Tenåringer ønsker å bli betraktet, respektert og forberedt som voksne. De har generelt nok biologisk kunnskap til å forstå hvordan kroppen og organene fungerer. De kan tenke hypotetisk, trekke konklusjoner ut fra informasjonen som gis og tenke seg frem til konsekvenser av handlingene. Tenåringer slår seg derfor ikke til ro med bare å bli fortalt hva som skal skje under en bestemt prosedyre eller behandling. De ønsker omfattende informasjon om hele behandlingsforløpet, hvilke undersøkelser og inngrep som skal gjøres og hva det forventede resultatet vil bli. Tenåringer bør oppmuntres til å stille spørsmål og til å bli med i diskusjoner og beslutninger som angår dem. Forberedelsene bør starte i god tid for å gi rom for refleksjon og tanker.