I likhet med andre medisiner er også anestesimidler forbundet med risiko for pasienten – gammel som ung. Etter mange år med utvikling innen medisinsk utstyr, medisiner og prosedyrer, har man imidlertid redusert risikoen betydelig, noe som gjør bruken av anestesimidler til en trygg prosedyre i dag. For å sette ting i perspektiv, er det mye mindre risiko for å få alvorlige skader av et anestesimiddel enn av å kjøre bil.

Tabellen nedenfor gir en pekepinn på risikoene og hvor ofte de kan oppstå.

Risiko Risikonivå Beskrivelse
Rastløshet 1 av 10 Svært vanlig
Kvalme 1 av 10 Svært vanlig
Svimmelhet 1 av 10 Svært vanlig
Hodepine 1 av 100 Vanligt
Bronkitt 1 av 1000 Uvanlig
Tannskader 1 av 1000 Uvanlig
Bevissthet 1 av 1000 Uvanlig
Alvorlig medisinallergi 1 av 10.000 Sjelden
Alvorlig komplikasjon av lokalbedøvelse 1 av 10.000 Sjelden
Alvorlig komplikasjon av sterke smertestillende 1 av 10.000 Sjelden
Hjerneskade < 1 av 100.000 Svært sjelden
Død << 1 av 100.000 Ekstremt sjelden

Kilde: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (på engelsk)