Narkose (anestesi)

Det er ofte behov for narkose hos barn.

Dette betyr at barnet legges i en tilstand av dyp søvn, bevisstløst, og får smertelindring under en prosedyre som kan være plagsom eller smertefull. Hvilken type narkose som velges, er basert på barnets alder, operasjonstypen og barnets tilstand. Et anestesimiddel kan gis enten via injeksjon i en blodåre eller som en gass som barnet puster inn gjennom en maske. Narkosen opprettholdes deretter av gassen, medisineringen i blodet og ulike metoder for smertelindring.