I oppvåkningsstuen

Etter operasjonen vil barnet bli ført til oppvåkningsstuen. Du vil bli kontaktet når du kan komme inn der. Du må derfor sørge for å være tilgjengelig på telefon, på venterommet eller i nærheten.

Oppvåkningsstuen er vanligvis et stort rom der det ligger flere pasienter i ulike aldre. Mat og drikke er strengt forbudt i oppvåkningsstuen, da dette kan være forstyrrende både for ditt barn og andre pasienter som nettopp har gjennomgått operasjon.

Mobiltelefoner kan settes i stillemodus. Du må gjerne sende tekstmeldinger, men hvis du vil ta en telefonsamtale, må du gå ut av oppvåkningsstuen.

Noen barn og unge er nedstemte og trenger trøst, men de fleste vil føle seg trøtte, og det beste for dem er at de får tid på seg til å våkne ordentlig. Alle pasienter får oksygen som strømmer ut foran ansiktet. Pusten, pulsen og oksygennivåene overvåkes nøye. Når barnet oppfyller kriteriene for å bli utskrevet fra oppvåkningsstuen, kan dere returnere til pasientrommet eller reise hjem.