Hvis barnet har smerter

Smerte kan variere: verre når man beveger seg og bedre når man hviler. Et barn kan ha smerter når det hviler, sover eller leker.

Følg anbefalingene om smertelindring som dere fikk på sykehuset. Det beste er en kombinasjon av medisiner som virker på ulike måter. Hold dere til reglene når det gjelder type medisin, doser og tidspunktene for dosene for å opprettholde et stabilt nivå på smertelindringen og for å unngå «smertetopper». Dette gjelder selv om barnet ikke ser ut til å ha smerter for øyeblikket.

Vekk barnet for å gi smertelindring om natten, selv om det kan virke bedre å ikke forstyrre søvnen. Barn og unge sovner vanligvis raskt igjen. Dette hindrer oppblussing av smerte, som kan forstyrre søvnen og bli vanskelig å takle dagen etter. Regelmessig smertelindring betyr også at man trenger å gi mindre medisin generelt, noe som reduserer risikoen for bivirkninger.

Distraksjon er en naturlig måte å redusere smertefølelsen på. Du kan holde barnets hjerne opptatt ved å be det tenke på noe gøy eller noe det liker å gjøre. Oppmuntre barnet til å spille spill, lese, tegne, synge, chatte online eller se på video. Du kan også hjelpe til ved å endre liggestillingen i sengen, eller ved å legge en pute under en arm, en fot eller bak ryggen. Etter halsoperasjoner er det ofte lindrende å drikke eller spise noe kaldt eller å suge på en isbit.

Bevegelse bidrar til velvære og kroppens egen produksjon av smertestillende stoffer. Følg reglene som blir gitt om bevegelse, og spør helsepersonellet om hvilke regler som gjelder etter barnets operasjon. Stimuler og oppmuntre barnet til å bevege seg på ulike måter i henhold til reglene. I de fleste tilfeller vil barnet kunne utføre noen fysiske aktiviteter til tross for begrensninger. Alle barn og unge liker frisk luft, fysisk aktivitet og bevegelse når de skal komme seg fysisk og psykisk etter et sykehusopphold.

Ta kontakt med helsetjenesten hvis det er ting du lurer på i forbindelse med barnets smertehåndtering. Vi er her for å gi hjelp og støtte.