Boy in blue sweater with plaster on forehead is pouting and looking sad.

Etter en skade eller operasjon sendes det signaler fra det skadede området eller operasjonsstedet til hjernen, der signalene møtes for å produsere følelsen av smerte. Denne følelsen kommer delvis fra disse signalene, men påvirkes også av sinnsstemninger (slik som engstelse eller redsel), minner (gode og dårlige) og tidligere smerte.

Det er viktig å være klar over at smerte er en subjektiv opplevelse. Hver og en av oss føler vår egen smerte, og ingen andre kan si hvor sterk den er eller hvordan den føles.

Det er vanlig med smerte etter en operasjon, og den er sterkere etter mer omfattende kirurgiske inngrep. Smerten avtar normalt i løpet av de første dagene etter en operasjon. Det er viktig å forklare barnet at smerten ikke vil vare lenge og at den vil forsvinne etter hvert. Smerten varierer i løpet av dagen, og det er vanlig at den blir mer intens når man beveger og forflytter seg. Et barn kan også ha smerter når det sover, hviler eller leker. Noen barn viser smerte ved å gråte, vri seg eller ta på det smertefulle området, mens andre forholder seg rolige og reserverte.

Det er naturlig at man avleder oppmerksomheten fra smerten, og dette kan også brukes som en del av smertehåndteringen. Det er viktig både for å hjelpe barnet med å beskrive følelsene og for å kunne evaluere barnets smerte for å kunne gi den beste smertebehandlingen. Det er med andre ord ikke noe poeng å være heltemodig og ikke klage på smerte