Forberede barn og unge for et sykehusopphold, narkose og operasjon

Gode forberedelser reduserer stress og bekymring hos barn og unge.

Dette gjør prosedyrene enklere og reduserer de kortsiktige og langsiktige negative effektene. Det gjør det lettere å håndtere hva som har skjedd og gjør en bedre i stand til å takle fremtidig omsorg og behandling.

Forberedelsene skal være kontinuerlige: Gi barn flere måter å bearbeide det de hører, leser, ser og føler. Hjelp dem til å besøke ulike deler av våre websider og til å lese disse sidene flere ganger. Oppmuntre dem også til å tegne, male, spille inn, skrive ned eller på annen måte uttrykke sine tanker og spørsmål.

Tidligere behandling kan øke stress og bekymringer, spesielt etter en dårlig opplevelse. Det er vanlig at man forventer det samme eller verre, men en god opplevelse kan ofte bryte denne sirkelen. Vekst og utvikling siden forrige gang kan ha endret hvilke forberedelser de trenger og hva de forstår. Forsøk å danne deg et bilde av barnets nåværende forståelsesnivå, og forbered barnet i henhold til dette. Bruk forberedelsesprogrammene som tilbys, selv om du mener at de bare gjentar det som skjedde under tidligere sykehusbesøk. Barnet kan ha glemt hva det lærte tidligere og har gjerne vokst slik at det forstår mer.

Uansett hvor gammelt barnet er, bør du hjelpe det med å forberede seg på det beste tidspunktet. Et godt tidspunkt er når barnet er uthvilt, rolig, nysgjerrig og interessert i hva som skal skje. Vær klar over tankene og reaksjonene som kan oppstå i forbindelse med sykehushopphold, narkose og operasjon.