Faste

Hvis du har fått instrukser om faste, må du følge disse.

Dette er på grunn av risikoen for at det kan komme mat eller væsker opp fra magen, som kan føre til svært alvorlige problemer i luftveiene og lungene. Vær derfor alltid ærlig når du oppgir hvor lenge det er siden barnet spiste eller drakk noe sist, selv om dette betyr at dere kanskje må vente eller får operasjonen utsatt.

Væsker krever en kortere fasteperiode enn fast mat. Ulike drikkevarer krever imidlertid ulike fasteperioder. Juice og yoghurtdrikker bruker lengre tid gjennom fordøyelsessystemet enn vann, brus og kaffe, for eksempel. Morsmelk og morsmelkerstatning er en mellomting mellom væske og fast mat. Ta kontakt med sykehuset hvis noe er uklart i instruksene om faste.