• Trøtthet og svimmelhet
  • Engstelse
  • Kvalme
  • Sår hals
  • Hoste
  • Ubehag i området rundt kanylen
  • Slanger som forårsaker ubehag
  • Smerte

Personellet gjør alt de kan for å unngå at disse tingene oppstår, og kan hjelpe hvis det likevel skjer.