Barn og unges reaksjoner på sykehusopphold, narkose og operasjoner

Hvordan barn og unge reagerer, avhenger av deres alder, forståelse, diagnose, behandling og opplevelser av helseomsorgen.

Noen barn ser ut til å takle sykehusopphold helt fint, mens andre reagerer mer, enkelte med en gang, andre senere. Det kan være vanskelig å forstå disse reaksjonene, og de kan komme når en minst venter det og i sammenhenger som ikke er helserelaterte. Reaksjoner kan vise seg ved at man føler seg bekymret, deprimert, tilbaketrukket eller at man ikke snakker, at man blir passiv eller får problemer med å spise og sove. Dere bør være obs på disse reaksjonene og stå klare til å hjelpe barnet hvis de skulle oppstå. Mange barn og unge får et økt behov for nærhet om dagen og vil kanskje sove sammen med dere om natten for å føle seg trygge.

Vær oppmerksom på barnets følelser, tanker og bekymringer. Gi barnet tiden og nærheten det trenger for å skape en følelse av velvære og trygghet. Vær klar over at dine egne følelser enkelt kan overføres til barnet, så prøv å bevare roen selv om du er bekymret.

Ta kontakt med helsetjenesten hvis det er ting du lurer på. Vi er her for å gi hjelp og støtte.