Barn i førskolealder (3–6 år)

Barn i førskolealder lever i en verden full av fantasi og magiske forestillinger.

I deres verden blandes ting sammen på de merkeligste måter. Årsak og virkning går om hverandre, noe som kan få barnet til å føle ting på en annerledes måte. De kan ha vanskelig for å skille mellom indre følelser og den virkelige verden på utsiden. For et barn kan for eksempel smerte virke som noe som bare kommer utenfra, men den kan også komme innenfra.

Barnet har bare en grov forståelse av hva som er inni kroppen. De ser på alle kroppsdelene som sårbare og er ofte svært redde for kroppsskader. Det er derfor viktig å understreke hvilken del av kroppen som skal behandles og hvilke deler som ikke skal det. Fordi barn i denne aldersgruppen lett kan få skyldfølelse, er det også viktig å forklare dem at sykdommen eller situasjonen ikke er deres feil.

Frem til skolealder er barn svært redde for det ukjente i form av troll, spøkelser eller maskerte figurer. Noen barn kan derfor reagere med frykt når de ser helsearbeidere med munnbind eller håret tildekket.

Forberedelsen av et barn i denne aldersgruppen bør holdes kort og enkel. Barn lærer gjennom lek, og en «legekoffert» kan derfor være svært nyttig. Barn i førskolealder har et begrenset tidsbegrep. De bør helst forberedes over en ukes tid, der man gir dem flere detaljer en dag eller to før man drar til sykehuset.