Men det är vårdpersonalen som bestämmer vilken vård de kan ge dig. Det är ju i och för sig inte konstigt eftersom det är de som kan mest om sjukdomar, mediciner och behandlingar. Men vårdpersonalen är skyldiga att lyssna på dig och att försöka ta hänsyn till vad du tycker när de tar sina beslut. Detta gäller oberoende av hur gammal du är. Därför är det viktigt att du läser på om din sjukdom och att du berättar vad du tycker och vill. Du kan också fråga och ge förslag på vilken vård och behandling du tror kanske skulle kunna vara bra. Din förälder har också ett stort ansvar för att se till att du mår bra. Därför är din förälder också med och bestämmer om din vård.

Frågor och svar

Mina rättigheter i vården

Det finns ytterligare 12 frågor och svar om Mina rättigheter i vården

Lär dig ännu mer

  • NOBAB

    NOBAB

    NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

    www.nobab.se/