För att kunna ge dig bra vård behöver vårdpersonalen veta saker om dig och dina besvär. Hur ska de få reda på allt de behöver? Jo, förutom för att prata med dig skriver de ner och sparar saker. Det här kallas för journal. Inför ditt besök har personalen oftast tittat i din journal som ett sätt att förbereda sig. Men att prata med dig är också viktigt för att förstå hur du mår just nu, så journalen är mest ett stöd.

Om du till exempel har träffat en doktor så kommer doktorn att skriva minnesanteckningar. Till exempel hur du mådde när ni träffades, vad du har för sjukdom, vad du får för behandling och hur mycket medicin du ska ta. Om du råkar bli sjuk igen kan nästa doktor läsa minnesanteckningarna i journalen och få veta mer om du har haft det.

Det är bara den personal som deltar i din vård som får läsa din journal. Om någon annan gör det är ett brott, som kan ge böter eller till och med fängelse. Journalen finns digitalt, och det loggas alltid i systemen vem som har öppnat din journal. Det finns alltså ingen som kan öppna den i smyg för att kika lite.

Dina föräldrar och du själv kan också läsa din journal. Nästan alltid i alla fall. Innan du fyller 13 år kan din förälder läsa din journal digitalt. Om du själv vill läsa i journalen måste alltså din förälder eller vårdnadshavare logga in. När du fyller 13 år ändras det här. Då kan din förälder inte logga in i journalen längre. Det är för att du har rätt till ett privatliv. Men grejen är att inte du heller får logga in och läsa i journalen förrän du fyller 16 år. Det beror på att viss information kan göra dig orolig och vara svårt att förstå. Därför är det bättre att du får veta saker från vårdpersonalen. Så varken du eller din förälder kan se journalanteckningarna digitalt när du är 13, 14 eller 15 år. Men om du ofta får vård vid en speciell mottagning kan du eller din förälder ansöka om att få läsa journalanteckningarna därifrån även under den här perioden. Då kontaktar ni den mottagningen och förklarar läget. Det går också att få ut journalen på papper, oavsett hur gammal du är. Då kollar vårdpersonalen först om det är okej att lämna ut uppgifterna till dig eller till din förälder. Det är för att de vill vara säkra på att det som står i din journal inte gör dig orolig eller skapar problem för dig. När du är i tonåren får du godkänna (eller inte) att din förälder får en papperskopia av journalen. När du fyllt 16 år är det bara du själv som kan logga in och läsa din journal digitalt.

Frågor och svar

Mina rättigheter i vården

Det finns ytterligare 12 frågor och svar om Mina rättigheter i vården

Frågor och svar

Journal

Lär dig ännu mer

  • NOBAB

    NOBAB

    NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

    www.nobab.se/