Då har du rätt att säga ifrån och låta vården få veta att du inte är nöjd. Det är faktiskt bra om du gör det. För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att alla som inte är nöjda berättar om vad de har varit med om. Då kan vården lära sig och bli bättre.

Om du är missnöjd med din vård kan du alltid kontakta den personal eller den mottagning där du fick vård. Ibland kan det handla om ett missförstånd. Då kan det förhoppningsvis redas ut. Det allra bästa är förstås att prata direkt med den person som gjorde fel. Men det kanske inte är alltid så lätt. Då kan du be att få byta till någon annan vårdpersonal som kan hjälpa dig. Du kan också skriva ett mejl eller ringa och be att få prata med chefen. Berätta vad du har varit med om, och hur du upplevde det. Personalen i vården ska lyssna på dig och du ska få svar så fort som möjligt. Du ska också få svaret på ett sådant sätt att du kan förstå det.

Du kan också kontakta något som heter patientnämnden. De är specialister på att hjälpa folk som är missnöjda med vården. Det kostar ingenting att kontakta dem. Ta hjälp av en vuxen om du behöver.

Frågor och svar

Mina rättigheter i vården

Det finns ytterligare 12 frågor och svar om Mina rättigheter i vården

Lär dig ännu mer

  • NOBAB

    NOBAB

    NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

    www.nobab.se/