Ménières sjukdom gör att man kan få yrsel, tinnitus och det kan kännas som att man har ett lock för örat. Sjukdomen gör att man får en hörselnedsättning på ett eller båda öronen. Hörselnedsättningen man får är sensorineural.

Ménières sjukdom är vanligare hos äldre personer, men alla kan få det. Det beror på att det är en obalans i vätskan som finns i innerörat.

Ménières sjukdom utreds av en öron- näsa- halsläkare. Man får svara på ett frågeformulär som heter Gibson Score. Man behöver även göra ett hörseltest. Behandlingen går ut på att dämpa yrseln, till exempel med tabletter mot åksjuka. Man kan även få mediciner som påverkar vätskenivåerna i örat, eller få en tryckbehandling för att minska tycket av vätskan i örat. Det är viktigt med bra kost med lite salt samt motion och minskad stress. Man behandlar även hörselnedsättningen och tinnitus.