Vilka fördomar finns om epilepsi?

  • Vill du också berätta för andra? Maila oss så får du veta mera!