De flesta personer tycker inte om ljudet av en dammsugare men för en person som är ljudöverkänslig kan ljudet upplevas som så pass obehagligt att det gör ont att höra ljudet. För den som är ljudöverkänslig kan det variera mycket från dag till dag hur mycket olika ljud stör.

Det finns olika orsaker till ljudöverkänslighet. Men det är vanlig att ljudöverkänslighet finns hos personer som arbetat i miljöer med höga ljud. Ett exempel är musiker som ofta befinner sig på konserter med högt ljud.

En läkare kan inte mäta ljudöverkänslighet med några instrument. Därför består undersökningen av att personen får berätta om hur det känns att höra ljudet och hur de påverkas av det.

Ljudöverkänslighet kan också bero på att man har en hörselskada, eller att hjärnan inte kan dämpa signaler och filtrera bort oönskade ljud. Man brukar ofta beskriva ljudöverkänslighet som ett symptom på något annat.

De är vanligt med ljudöverkänslighet vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men även vid en rad andra tillstånd så som depression, stress, migrän och andra.

Man kan inte mäta ljudöverkänslighet. De flesta ljudöverkänsliga har normal hörsel om de gör ett hörselprov. Ibland kan de till och med ha en hörselnedsättning.

Man kan behandla med så kallad ljudstimulering, då får man en apparat bakom örat som skickar ut brus och hjälper att hjärnan tolerera ljud. Man kan även få hjälp av en psykolog med KBT-behandling och utsätta sig för ljud. De viktigaste är att man inte undviker ljud, utan lär sig hantera dem.