Vurdering af smerter hos børn

Der foretages regelmæssig vurdering af smerte for at afgøre, hvor stor smerten er, hvor den er, og virkningen af ​​smertelindring. Mange børn kan selv fortælle personalet om deres smerter, og forældrene kan ofte hjælpe.

Det kan være vanskeligt at vurdere smerter hos nyfødte og små børn. For de mindste børn bruges en smertescore, der er baseret på forskellige typer adfærd. Forskellige værktøjer til måling af smerte kan benyttes afhængigt af barnets alder og forståelsesniveau. Her bruges der oftest en skala med ansigter og en tal-skala fra 1 til 10.