Velkommen til MediPrep

Her kan børn i alle aldre og på alle kognitive niveauer lære mere om kroppen, hvordan det er at være på hospitalet, og hvad der sker før, under og efter bedøvelse og operation. Her kan forældre også forberede sig på deres barns hospitalsophold.

For børn og unge kan besøg og procedurer hos sundhedsvæsnet være foruroligende og stressende. De skal muligvis være i nye og mærkelige omgivelser, møde nye mennesker og udføre nye rutiner. De skal måske undersøges, levere prøver til test, gennemgå behandling og måske have udført en operation under bedøvelse (anæstesi). Sådanne begivenheder og oplevelser huskes ofte, selvom alt går godt, og endnu mere, hvis der opstår problemer eller vanskeligheder, eller hvis behandlingen er kompliceret. Dette kan påvirke børn, unge og familier på kort og lang sigt, så vi gør alt for at mindske disse virkninger.

Korrekt forberedelse mindsker medicinsk stress og bekymring hos børn og unge. Det gør proceduren lettere og reducerer eventuelle negative virkninger på kort og lang sigt. Det gør det lettere at håndtere det, der er sket, og lettere at klare fremtidig medicinsk pleje og behandling. For at kunne behandle og forstå det, de hører, læser, ser og oplever, er det også vigtigt, at børn og unge får gentagne muligheder for at forberede sig på forskellige måder.

Som forældre eller værge kender du dit barn bedst. Du er den vigtigste forbindelse mellem dit barn og os, der arbejder på hospitalet. Du er en stor støtte for dit barn. Det er vigtigt, at du føler dig godt informeret og sikker på situationen. Lad os hjælpe dig med forberedelserne og med bedre at forstå, hvad der sker.

Fortæl os også, hvis du eller dit barn er ekstremt bekymret for, hvad der skal ske, eller hvis du har andre bekymringer. Vi er her for at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig.