Voksnes antagelse om barnets syn på tingene og barnets eget syn på tingene

Der er ofte forskel på, hvordan børn og voksne ser på og opfatter ting. Nogle ting, som voksne opfatter som vigtige, kan virke uvæsentlige for børn og unge. Det, voksne opfatter som rutine, kan være det, der bekymrer børn mest. Så lyt, og tag hensyn til barnets opfattelse, deres følelser og hvor meget, de forstår.

Hvis vi skal imødekomme børn og unges behov, er det vigtigt at vide, hvad de går og tænker på. Hvad tænker og føler de? Hvordan reagerer de på forskellige situationer og begivenheder? Hvordan tackler de det? Tag dig tid til at lytte, reagere på og respektere dit barns syn på det, der skal ske, eller det, der er sket. Understreg over for dit barn, at der ikke findes dumme eller forkerte spørgsmål. Vær opmærksom på spørgsmål, ansigtsudtryk og signaler, der viser, hvordan dit barn har det. Forklar sandfærdigt for barnet, hvis de skal have foretaget en operation. Sig aldrig, at det ikke bliver smertefuldt, hvis det kan blive det, men sig, at de fleste smerter kan stoppes eller mindskes i vore dage.