Ligesom enhver anden medicin er bedøvelsesmidler forbundet med risici for alle personer - ung som gammel. Efter mange års udvikling af udstyr, medicinering, procedurer og viden er risikoen i forbindelse med bedøvelse imidlertid betydeligt reduceret og sikker i dag. For at sætte det i perspektiv er det værd at vide, at risikoen for en alvorlig skade på grund af et bedøvelsesmiddel er langt mindre end risikoen ved at køre i bil.

Denne tabel giver en idé om risiciene, og hvor ofte de kan forekomme.

Risiko Risikoniveau Beskrivelse
Rastløshed 1 ud af 10 Meget almindeligt
Kvalme 1 ud af 10 Meget almindeligt
Svimmelhed 1 ud af 10 Meget almindeligt
Hovedpine 1 ud af 100 Almindeligt
Brystinfektion 1 ud af 1000 Ualmindeligt
Skader på tænder 1 ud af 1000 Ualmindeligt
Opmærksomhed 1 ud af 1000 Ualmindeligt
Alvorlig allergi over for medicin 1 ud af 10.000 Sjældent
Alvorlig komplikation ved lokalbedøvelse 1 ud af 10.000 Sjældent
Alvorlig komplikation ved stærk smertestillende medicin 1 ud af 10.000 Sjældent
Hjerneskade < 1 ud af 100.000 Meget sjældent
Død << 1 ud af 100.000 Ekstremt sjældent

Kilde: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (på engelsk)