Børn og unges ret til information og forberedelse

Børn og unge ønsker at vide, hvad der skal ske med dem, og de ønsker at blive involveret i deres egen pleje. Når det gælder pleje og behandling, er det en juridisk ret at få information og mulighed for at forberede sig på en måde, som barnet eller den unge kan forstå.

FNs konvention om børns rettigheder (1989) har til formål at sikre, at børn og unges interesser kommer i første række i alle situationer. Konventionen angiver klart, at voksne er forpligtet til at involvere børn og unge i deres egen sundhedspleje og behandling. De har ret til at blive behandlet med respekt, at sige deres mening, at blive involveret og få information.