مافی منداڵان و گەنجان بۆ زانیاری و ئامادەکاری

کۆنڤانسیۆنینەتەوەیەکگرتووەکان لەبارەی منداڵ (1989)ئامانجیئەوەیەکەدڵنیاببێتەوەکەباشترینبەرژەوەندییەکانیمنداڵانوگەنجانلەهەمووبارودۆخێکدالەسەرەتاوەدێت. ئەمکۆنڤانسیۆنەبەڕوونیئاماژەبەوەدەکاتکەگەورەساڵاندەبێپابەندنبنبەبەشداریپێکردنیمنداڵانوگەنجانلەچاوەدێرییتەندرووستیوچارەسەرییەکانیان. ئەوانمافیئەوەیانهەیەکەبەڕێزەوەمامەڵەیانلەگەڵبکرێت،ڕێگەیانپێبدرێقسەیخۆیانبکەن،بەشداریبکەن،زانیارییانپێبدرێت.