U bloku za oporavak

Po završetku operacije, vaše dijete će biti odvedeno u blok za oporavak. Bit ćete kontaktirani kada dođe vrijeme da odete tamo. Molimo vas da zato budete sigurni da se možete kontaktirati telefonom, u čekaonici ili u blizini.

Apartman za oporavak obično je veliki prostor na kojem se zbrinjava nekoliko pacijenata različitih dobnih skupina. Jelo i piće je strogo zabranjeno u bloku za oporavak jer to može biti uznemirujuće kako za vaše dijete tako i za druge pacijente koji su tek imali operaciju.

Mobilni telefoni trebaju biti namješteni na nečujni režim. Možete da šaljete tekstualne poruke, ali ako želite uputiti telefonski poziv, molimo vas da izađete iz bloka za oporavak.

Određena djeca i mladi su uznemireni i treba im utjeha, ali većina će se djece osjećati umorno i najbolje je za njih kada se probude u svoje vrijeme. Svim se pacijentima daje kisik čiji je dotok ispred lica. Njihovo disanje, puls i nivo kisika pažljivo se nadziru. Kad vaše dijete ispuni kriterije koje treba da bi bilo otpušteno iz bloka za oporavak, možete se vratiti u odjeljenje ili otići kući.