Shvatanje odraslih djetetovog viđenja i djetetovo lično viđenje

Kako djeca i odrasli vide i osjećaju stvari često se razlikuje. Neke stvari koje odrasla osoba smatra važnim mogu brzo proći pored djece i mladih. Ono što odrasli vide kao rutinu može biti ono što najviše zabrinjava djecu. Zato, slušajte i uzimajte u obzir djetetov pogled, njegova osjećanja, i ono što razumije.

Kako bi ispunili potrebe djece i mladih, važno je znati šta je to o čemu se oni pitaju. Kako razmišljaju i osjećaju? Kako reaguju u različitim situacijama i događajima? Kako se snalaze? Odvojite vrijeme za slušanje, reagovanje i poštovanje djetetovog pogleda na ono što će se dogoditi ili što se dogodilo. Naglasite vašem djetetu da nijedno pitanje nije glupo ili je pogrešno da se postavi. Obratite pažnju na pitanja, izraze lica i signale koji pokazuju kako se vaše dijete osjeća. Iskreno objasnite djetetu ako će imati operaciju. Nikad nemojte reći da neće biti bolno ako može biti, nego recite da se danas većina bolova može zaustaviti ili smanjiti.