Priprema djece i mladih za boravak u bolnici, anesteziju i operaciju

Pravilna priprema smanjuje stres i brige kod djece i mladih.

To olakšava procedure i smanjuje sve kratkoročne i dugoročne negativne efekte. Pomaže u suočavanju sa onim što se dogodilo i bolje se nositi sa svakom budućom njegom i liječenjem.

Priprema bi trebala trajati: dajte djeci nekoliko načina da obrade ono što čuju, pročitaju, vide, i osjećaju. Pomozite im da posjete različite dijelove naše web stranice i da pročitaju ove stranice nekoliko puta. Također podstaknite ih i da crtaju, slikaju, bilježe, zapisuju ili na drugi način izražavaju svoje misli i pitanja.

Prethodno zdravstveno iskustvo i liječenje mogu povećati stres i brige, posebno nakon lošeg iskustva. Očekivanje istog ili lošeg je uobičajeno, ali često dobro iskustvo može prekinuti ovaj ciklus. Rast i razvoj od posljednjeg puta možda su promijenili pripremu koja im treba i ono šta razumiju. Pokušajte da dobijete sliku trenutnog nivoa razumijevanja vašeg djeteta, i pripremite svoje dijete u skladu s tim. Iskoristite programe pripreme koji se nude, čak i ako mislite da jednostavno ponavljaju ono što se dogodilo tokom ranijih posjeta bolnici. Vaše je dijete možda zaboravilo ono što su naučili prije, a možda je i odraslo pa može više shvatiti.

Bez obzira koliko je vaše dijete staro, budite iskreni pri pomaganju da se pripremi u najboljem trenutku. Dobar je trenutak kada se vaše dijete odmori, smiri, kad je radoznalo i zanima ga šta će se dogoditi. Budite svjesni misli i reakcija koje se mogu pojaviti oko boravka u bolnici, anestezije i operacije.