Predškolska djeca (3 - 6 godina)

Predškolska djeca žive u svijetu punom fantazija i magičnih ideja.

U njihovom se svijetu stvari miješaju i spajaju na neobične načine. Uzrok i posljedica se mogu zamijeniti, što može dovesti do toga da dijete osjeća stvari na drugačiji način. Možda će imati poteškoća u odvajanju unutrašnjih osjećaja od stvarnog vanjskog svijeta. Na primjer, djetetu se bol može činiti kao nešto što dolazi samo izvana, ali može biti i iznutra.

Dijete ima grubo razumijevanje onoga što se nalazi unutar njihovog tijela. Oni svoje tjelesne dijelove smatraju ranjivim, i često osjećaju veliki strah od tjelesnih ozljeda. Zbog toga je važno naglasiti koji će se dio njihovog tijela liječiti, a koji dijelovi neće biti uključeni. Kako djeca ovog uzrasta lako mogu osjećati krivnju, važno im je objasniti da oni nisu krivi za bolest ili situaciju.

Sve dok ne dostignu školsku dob, djeca imaju veliki strah od nepoznatog u obliku trolova, duhova ili maskiranih figura. Određena djeca zato mogu reagovati sa strahom kad vide osoblje prekrivene kose ili kako nose hiruršku masku.

Priprema djeteta ovog uzrasta treba biti kratka i jednostavna. Djeca uče kroz igru ​​i „doktorska torba“ može zato biti od velike koristi. Predškolska djeca imaju ograničen osjećaj za vrijeme. Njihovo pripremanje je najbolje rasporediti u roku od sedmicu dana, a zatim im dati više detalja dan ili dva prije odlaska u bolnicu.