Pravo djece i mladih na informisanje i pripremu

Djeca i mladi žele znati što će im se dogoditi i žele biti uključeni u vlastitu skrb. Za njegu i liječenje, zakonsko pravo je imati informaciju i pripremu na način koji dijete ili mlada osoba mogu razumjeti i prihvatiti.

Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989) ima za cilj osigurati da najbolji interesi djece i mladih budu na prvom mjestu u svim situacijama. Konvencija jasno kaže da su odrasli dužni uključivati ​​djecu i mlade u vlastitu zdravstvenu zaštitu i liječenje. Oni imaju pravo da budu tretirani sa poštovanjem, da im se dozvoli da kažu svoje mišljenje, da budu uključeni i da dobiju informacije.