• Umor i vrtoglavica
  • Anksioznost
  • Mučnina
  • Upala grla
  • Kašalj
  • Nelagodnost na području u blizini kanile
  • Cijevi uzrokuju nelagodu
  • Bol

Osoblje može pomoći sa njima i jako se trudi da spriječi da se oni događaju i brzo ih tretira.