Djeca (6 - 12 godina)

Kad djeca dostignu školski uzrast, počinju biti u stanju da razlikuju fantaziju od stvarnosti. Oni znaju da se tijelo sastoji od trupa, ruku, nogu i unutrašnjih dijelova. Mogu odrediti razliku između toga kako su stvari sastavljene i kako funkcionišu.

U ovom uzrastu, dijete zna da se možete razboljeti zbog unutrašnjih promjena, a ne samo zbog vanjskih sila. Sada se bolest ne doživljava da je nastala čarolijom ili kao kazna, već ih može izazvati na primjer, infekcija bakterijama ili virusom. Međutim, razmišljanje o čarolijama se može javljati sve do tinejdžerskih godina tokom stresnog perioda. Imaju veću svijest o vlastitom tijelu nego prije. Oni mogu smatrati da je liječenje štetno ili da se boje da će se njihovo tijelo promijeniti. Kao i kod mlađe djece recite im koji će se dio njihovog tijela liječiti, a koji dijelovi neće biti uključeni.

Djeca u ovom uzrastu se mogu bojati opreme koju vide u operacijskoj sali. Također, u ovom uzrastu oni počinju da razmišljaju o smrti. Oni mogu povezati uspavljivanje sa smrću, a mnoga mala djeca brinu da se neće probuditi nakon operacije. Uvjerite ih tako što ćete im reći da će se na njih pažljivo paziti cijelo vrijeme dok spavaju i dok se ne probude.

Počnite pripremati dijete ovog uzrasta sedmicu dana prije odlaska u bolnicu. U odnosu na mlađu djecu, djeca ovog uzrasta pokazuju veće interesovanje za ono što će se dogoditi. Dakle, njihova priprema bi se trebala temeljiti na pitanjima koja postavljaju. Ohrabrite ih da koriste crtanje i slikanje kako bi vam ispričali o svojim mislima i brigama.