Herhangi bir ilaç gibi anesteziklerin de hem gençler hem de yaşlılar için bir takım riskleri vardır. Ancak, uzun yıllardır gelişen ekipman, ilaç, prosedür ve bilgi birikimi sayesinde anestezi ile ilişkili riskler önemli ölçüde azaltılmış olup anestezi günümüzde güvenlidir.Bu perspektiften bakıldığında, bir anestezikten ciddi zarar görme riski bir arabada seyahat etme riskinden çok daha azdır.

Bu tablo riskler ve bu risklerin ne sıklıkta ortaya çıkabileceği hakkında bir fikir vermektedir.

Risk Risk düzeyi Açıklama
Huzursuzluk 10'da 1 Çok yaygın
Bulantı 10'da 1 Çok yaygın
Baş dönmesi 10'da 1 Çok yaygın
Baş ağrısı 100'de 1 Yaygın
Göğüs enfeksiyonu 1000'de 1 Yaygın değil
Dişlerde hasar 1000'de 1 Yaygın değil
Farkındalık 1000'de 1 OYaygın değil
İlaçlara karşı ciddi alerji 10,000'de 1 Nadir
Ciddi lokal anestezi komplikasyonu 10,000'de 1 Nadir
Ciddi güçlü ağrı kesici komplikasyonu 10,000'de 1 Nadir
Beyin hasarı 100,000'de < 1 Çok nadir
Ölüm 100,000'de << 1 Son derece nadir

Kaynak: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (İngilizce)