Ağrı yönetimi

Ağrı ve ağrı kesiciler hakkında bugüne kadar bildiğimizden çok daha fazla şey biliyoruz.Bu, hem ağrıyı önleyebileceğimiz hem de büyük ve küçük tüm hastalarımızda doğru ağrı yönetim tekniklerini kullanabileceğimiz anlamına gelir.

İyi çalışan ağrı yönetimi, çocuğun hem daha hızlı tekrar aktif hale gelmesini sağlar hem de iyileşmesine yardımcı olur.

Sağlık personeli ağrıyı önlemeye çalışacak, ağrının giderilmesi ihtiyacını değerlendirecek, gerekli ağrı kesiciyi verecek ve bunun iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Bir ebeveyn veya veli olarak, çocuğunuzun ne zaman ağrı yaşadığını düşündüğünüzü ve ağrı kesicinin etkilerinin yeterli olup olmadığını bize söyleyerek yardımcı olabilirsiniz.

Bu, genellikle erken bir aşamada. Bunun amacı kanda ağrıyı hafifletecek bir ağrı kesici seviyesine ulaşmaktır, böylece vücudun ağrıya karşı vereceği kendi reaksiyonları azaltılır ve genellikle daha az ağrının giderilmesi gerekir. Vücutta eşit bir ilaç konsantrasyonunu sürdürmek, en iyi etkileri elde etmek ve “ağrı piklerinden” kaçınmak için çocuğunuz ağrı çekiyormuş gibi görünmese dahi düzenli olarak ağrı kesici alacaktır. Ağrı kesici düzenli olarak alınarak ve ağrının alevlenmesi önlenerek, genellikle alınması gereken ilaç miktarı azaltılır. Bu, kabızlık ve bulantı gibi yan etki riskini de azaltır.

Ağrı yönetimi ile mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için genellikle farklı şekillerde ve farklı uygulama yollarında çalışan ilaçların bir kombinasyonu kullanılır.

Ağrı kesicinin intravenöz erişim yoluyla doğrudan kan dolaşımına verilmesi yaygın bir uygulamadır. Bu durumda, ilaç bir ilaç pompası yoluyla hemenjeksiyonolarak hem de serumolarak uygulanabilir. Ağrı kesici ayrıca oral olaraktabletlerhalinde veyasıvı formdada verilebilir.

Lokal bir anestezikile ağrının giderilmesi, ilacın tek veya tekrarlanan dozlar veya damlalar şeklinde deriye uygulanması veya enjekte edilmesi anlamına gelir. Lokal anestezikler, ilacın kullanıldığı bölgedeki sinirlerde ağrı iletimini önler. Kanül yerleştirilmeden önce çocuğa verilen anestezik krem, bir lokal anestezik formdur.

Sinirin bloke edilmesiyardımıyla ağrının giderilmesi durumunda, sinir boyunca hareket eden sinyalleri kesmek veya engellemek için bir sinir demetinin bulunduğu alana yakın bir bölgeye lokal anestezik enjekte edilir. Siniri bloke eden ilaç, hem tek bir tedavi olarak hem de ameliyat sırasında ve sonrasında ilacı salgılayacak ince bir boru yerleştirilerek verilebilir.

Epidural, anestezi altındaki bir çocuğun sırtına ince bir tüp yerleştirilerek sinirin bloke edilmesine verilebilecek bir örnektir. Bir epidural kullanıldığında, anestezi birçok durumda mesaneyi etkileyebilir ve bu da çocuğun idrar yapma ihtiyacının farkına varmayacağı anlamına gelir. Çoğu durumda, çocuğa ayrıca bir idrar kateteri yerleştirilecektir. Bu, çocuğun mesanesi boş olsa dahi tuvalete gitme ihtiyacı hissetmesine neden olabilecek bir tüptür. Epidural ayrıca bacaklardaki gücü ve hissi de etkileyebilir. Çocuğa bu konuda bilgi verilmesi ve ince plastik tüpün yatakta hareket etmesine veya sırt üst yatmasına engel olmaması önemlidir.

Morfin, daha ciddi cerrahi veya yaralanmalarda ağrıyı azaltmak için yaygın olarak kullanılır. Ağrı hafifletmenin bir parçası olarak morfin kullanıldığında bağımlılık oluşmaz. Çocuğunuza uzun süre morfin verilirse, ağrı alevlenmelerinden ve yoksunluk semptomlarından kaçınmak için morfinin dozu yavaş yavaş azaltılacaktır.