Çocukların ve gençlerin bilgi ve hazırlık hakkı

Çocuklar ve gençler kendilerine ne olacağını bilmek ve kendi sağlık bakımı süreçlerine katılmak ister. Bakım ve tedavi için çocuğun veya gencin anlayabileceği ve kavrayabileceği bir şekilde bilgi vermek ve hazırlık yapmak yasal haklarıdır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), çocukların ve gençlerin her durumda çıkarlarının ilk sırada tutulduğundan emin olunmasını amaçlamaktadır.Sözleşme, yetişkinlerin çocukları ve gençleri kendi sağlık ve tedavi süreçlerine dahil etmek zorunda olduklarını açıkça belirtmektedir. Saygıyla davranılma, söz sahibi olma , sürece katılma ve bilgilendirilme hakkına sahiplerdir.