Illustration av en röntgenapparat. En arm och en hand röntgas.
Röntgenapparat med bild på en hand och en arm.
Läkare som opererar och röntgar en arm samtidigt som han opererar.
Läkare röntgar en arm och tittar på röntgenbilerna under tiden han opererar.

Ibland behöver man se hur kroppen ser ut inuti. Då kan man använda en röntgenapparat. En röntgenapparat är en stor kamera som kan ta bilder inuti kroppen. Bilderna visas på en dataskärm.